Nghiên cứu ứng dụng

Nghiên cứu ứng dụng xử lý nước

Bằng sự tận tâm và tâm huyết, chúng tôi đang sở hữu công nghệ CACS hàng đầu của Nhật Bản "Xử lý cáu cặn đường ống nước" và công nghệ SCALEBUSTER của tập đoàn ION Enterprises tại Anh Quốc đứng đầu trên thế giới. Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi là "Tiên phong công nghệ, bảo vệ nguồn nước".