Tài liệu tham khảo

1. Tờ rơi xử lý nước ionhungphat

Tải tờ rơi tại đây 

2. Bảng giá thiết bị gia nhiệt Heat - Pump

Tải bảng giá tại đây.

3. Máy lọc nước tạo ion kiềm tải tại đây